1) Σημασία της πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών

Εμείς στο Medit δεσμεύονται να προστατεύουν το απόρρητό σας σύμφωνα με τους νόμους που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, όπως ο νόμος περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών, ο νόμος για την προώθηση του δικτύου επικοινωνίας πληροφοριών, ο νόμος περί προστασίας πληροφοριών κ.λπ. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένα άτομα μπορούν να συλλέγονται, να χρησιμοποιηθούν, να αποκαλύπτονται, να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται από Medit, και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται στους ιστότοπούς μας (www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, email.www.medit.com, support.www.medit.com, partner.www.medit.com), μέσω των συνδρομητικών μας υπηρεσιών και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες λογισμικού μας (Medit Link και colLab).

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάξει, να τροποποιηθεί ή να ενημερωθεί με άλλο τρόπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη ισχύουσα έκδοση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή https://www.www.medit.com/privacy-policy. Αυτή η πολιτική ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

 

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου θα σας ειδοποιήσει για τα εξής:
• Συλλογή προσωπικών δεδομένων
• Χρήση και κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων
• Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων
• Διεθνής μεταφορά πληροφοριών
• Διατήρηση και καταστροφή προσωπικών πληροφοριών
• Τρόπος πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών σας δεδομένων
• Πολιτική cookies
• Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

2) Συλλογή προσωπικών δεδομένων:

Συλλέγουμε όνομα, ταυτότητα, email και αριθμούς τηλεφώνου με σκοπό τη διαχείριση της βάσης δεδομένων επαφών μας. Θα ενημερώνεστε πάντα για οποιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς. Έχουμε πρόσβαση/συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που μας δίνετε οικειοθελώς μέσω email ή άλλης άμεσης επικοινωνίας από εσάς. Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν.

ΟχιMedit Διαχείριση μελώνΑντικείμενα προς συλλογήΠερίοδος διατήρησης
Medit Link Διαχείριση μελών Όνομα, E-mail, Κωδικός πρόσβασης [προαιρετικά]Φωτογραφία, στοιχεία πληρωμής (τράπεζα, αριθμός λογαριασμού, κάτοχος λογαριασμού), αριθμός εγγραφής επιχείρησης Μέχρι την αποχώρηση της ιδιότητας μέλους 
Medit Κέντρο βοήθειας (Υποστήριξη πελατών) Όνομα, E-mail, Κωδικός πρόσβασης [Προαιρετικό] Φωτογραφία, Αριθμός τηλεφώνου Μέχρι την αποχώρηση της ιδιότητας μέλους 
Medit Link Μάρκετινγκ Email (μόνο για χρήστες που έχουν δώσει προηγούμενη συγκατάθεση) Μέχρι την αποχώρηση της ιδιότητας μέλους 
Medit Partner Portal Όνομα, E-mail, Κωδικός πρόσβασης, Τηλέφωνο, Ταυτότητα, Διεύθυνση (διεύθυνση αποστολής) [Προαιρετικό] ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ Μέχρι την αποχώρηση της ιδιότητας μέλους 
3) Χρήση και κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Medit χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για:
• Να σας απαντήσουμε σχετικά με τον λόγο που επικοινωνήσατε μαζί μας
• Ελέγξτε στατιστικά στοιχεία, παρακολουθήστε και παρακολουθήστε αναφορές χρήσης
• Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων
• Διαχειριστείτε τις συνδρομές για ενημερωτικά δελτία
• Αποστολή υλικού μάρκετινγκ (με προηγούμενη συγκατάθεση)
• Ανάπτυξη άλλων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ
• Αποθηκεύστε τις προσωπικές σας προτιμήσεις
• Διαχειριστείτε τους λογαριασμούς σας
• Σας στέλνουμε επικοινωνίες για την υπηρεσία μέσω email (π.χ. ενημερώσεις λογισμικού)

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή υλικού μάρκετινγκ μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

4) Παροχή & Ανάθεση Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κανένα τρίτο μέρος εκτός του οργανισμού μας χωρίς να λάβουμε τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του αιτήματός σας (δηλαδή κοινοποίηση των πληροφοριών σας με έναν τοπικό μεταπωλητή μετά από αίτημα αγοράς) ή εάν απαιτείται να να το κάνετε λόγω ισχύοντος νόμου, δικαστικής απόφασης ή κυβερνητικού κανονισμού.

Medit αναθέτει περαιτέρω ορισμένες από τις εργασίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικές εταιρείες και εποπτεύει τα ζητήματα που απαιτούνται ώστε οι εμπιστευμένες εταιρείες να χειρίζονται με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία. Η περίοδος χρήσης των πληροφοριών λήγει με την απόσυρση της ιδιότητας μέλους ή τη λήξη της σύμβασης.

Στις εμπιστευμένες εταιρείες περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργολάβοι:

 •  HubSpot (υπηρεσία με εντολή: εξερχόμενα email)
 •  Amazon (υπηρεσία ανάθεσης: λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας)
 •  Zendesk (υπηρεσία ανάθεσης: υποστήριξη πελατών)
 •  Stripe (υπηρεσία κατά παραγγελία: Πληρωμή)

5) Ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Medit αναλαμβάνει διοικητικές, τεχνικές και φυσικές ενέργειες για να βοηθήσει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Δημιουργήσαμε και εφαρμόσαμε ένα σχέδιο εσωτερικής διαχείρισης για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε προστατεύονται σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Περαιτέρω τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης σχετικά με συστήματα επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών, την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, την κρυπτογράφηση μοναδικών πληροφοριών αναγνώρισης, την εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας κ.λπ. Η πρόσβαση σε χώρους αποθήκευσης που χειρίζονται προσωπικές πληροφορίες, όπως δωμάτια υπολογιστών ή χώροι αποθήκευσης δεδομένων, ελέγχεται.

6) Διεθνής Μεταφορά Πληροφοριών

Για τη διευκόλυνση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει ακόμη και αν μεταφέρουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλες χώρες. Έχουμε λάβει τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να απαιτήσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα παραμείνουν προστατευμένα. 

 

7) Διατήρηση και Καταστροφή Προσωπικών Πληροφοριών

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όταν έχουμε μια συνεχή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να το κάνουμε (δηλαδή για όσο διάστημα απαιτείται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη Συνδρομητική Υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες μας ή όσο χρειάζεται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις , επίλυση διαφορών και επιβολή των συμφωνιών μας).

Τα προσωπικά στοιχεία θα διατηρηθούν έως ότου αποσυρθεί η ιδιότητα μέλους. Ωστόσο, εάν υπάρξει χωριστή διαφορά ή εάν οριστεί διαφορετική προθεσμία από το νόμο, αυτή θα τηρηθεί στο πλαίσιο του σκοπού. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε ξεχωριστό ΣΤ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο φυλάσσονται, εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο, και θα καταστραφούν εντός της καθορισμένης περιόδου. Εάν τα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να καταστραφούν έχουν τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, Medit θα το διαγράψει οριστικά με τρόπο που δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικών αρχείων, έντυπων, γραπτών ή άλλων ηχογραφημένων μέσων, τα έγγραφα καταστρέφονται αναλόγως.


8) Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 • Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, ενημερώσεις, εντολή διακοπής επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Ωστόσο, Medit μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί το αίτημα εάν υπάρχουν ειδικές διατάξεις στο νόμο, εάν υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης με εκ του νόμου υποχρεώσεις ή εάν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει άλλα άτομα ή να προσβάλει αδικαιολόγητα περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα άλλων. Το αίτημα μπορεί επίσης να ανασταλεί εάν οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης μιας σύμβασης, όπως η μη παροχή υπηρεσιών με τις οποίες έχετε συμφωνήσει, και εάν δεν έχετε δηλώσει ξεκάθαρα την πρόθεσή σας να τερματίσετε τη σύμβαση.
 • Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή να ζητήσετε φορητότητα των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Εάν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήσαμε πριν από την απόσυρσή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που πραγματοποιείται με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας εκτός από τη συγκατάθεση.
 • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε MEDIT σώμα σε mktg@meditcom.kinsta.cloud ή ταχυδρομικώς στο Medit corp, 8 (13ος όροφος), Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Σεούλ, Κορέα. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για αλλαγή, διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων σας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και θα σας ειδοποιήσουμε για τις ενέργειες που έχουμε λάβει.
 • ​Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και να χειριστούμε τα σχετικά παράπονα, έχουμε ορίσει ένα άτομο υπεύθυνο για τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Μπορείτε να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Προσωπικών Πληροφοριών JONGHWAN CHOI στη διεύθυνση μυστικότητα@meditcom.kinsta.cloud για τυχόν παράπονα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση του Medit's υπηρεσίες και θα απαντήσουμε γρήγορα και επαρκώς στο παράπονό σας.
 • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» που βρίσκεται στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

9) Πολιτική cookies
 • Τελευταία ενημέρωση: 2017.07.13
 • Medit Η εταιρεία ("εμάς", "εμείς" ή "μας") χρησιμοποιεί cookies στο www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, email.www.medit.com, support.www.medit. Com.
 • Η Πολιτική μας για τα Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, πώς τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να συνεργαζόμαστε μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στην υπηρεσία, τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies.​

​​

Τι είναι τα cookies;
 • Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε.
 • Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτρέπει στην Υπηρεσία ή σε τρίτο μέρος να σας αναγνωρίσει και να κάνει την επόμενη επίσκεψή σας πιο εύκολη και την Υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς. Αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας αλλά δεν σας προσδιορίζει προσωπικά.
 • Τα cookies μπορεί να είναι "μόνιμα" ή "συνεδριακά" cookies.

Διαχείριση των cookies

Για τη διαχείριση των cookie και παρόμοιων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται (pixel παρακολούθησης, web beacons κ.λπ.) και τις σχετικές συναινέσεις, χρησιμοποιούμε το εργαλείο συναίνεσης «Real Cookie Banner». Λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί το "Real Cookie Banner" μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι το άρθρο. 6 (1) λιτ. γ GDPR και Art. 6 (1) λιτ. στ GDPR. Το έννομο συμφέρον μας είναι η διαχείριση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται και οι σχετικές συναινέσεις.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται ούτε συμβατικά ούτε απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις συγκατάθεσές σας.

 

Πώς να επεξεργαστείτε τα εταιρικά cookies
 • Όταν χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία, ενδέχεται να τοποθετήσουμε έναν αριθμό αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: για την παροχή αναλυτικών στοιχείων και την αποθήκευση των προτιμήσεών σας, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφορικής διαφήμισης.
 • Χρησιμοποιούμε cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies στην Υπηρεσία και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.
 • Βασικά cookies: ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε βασικά cookies για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την πρόληψη της δόλιας χρήσης των λογαριασμών χρηστών.

Μπισκότα τρίτων κατασκευαστών

Εκτός από τα δικά μας cookies, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφορα cookies τρίτων για να αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας, να παραδίδουμε διαφημίσεις εντός και μέσω της Υπηρεσίας κ.λπ.


Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies;
 • Έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε τα cookies. Εάν θέλετε να διαγράψετε cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να διαγράψει ή να αρνηθεί τα cookies, επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας. Έχετε την επιλογή να σας ζητείται κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα cookie, να επιτρέπετε όλα τα cookie από προεπιλεγμένη ρύθμιση ή να αρνηθείτε να τα αποθηκεύσετε γενικά.
 • Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα αποδεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε ή να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies από τους ακόλουθους ιστότοπους τρίτων:

Όλα για τα cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Πρωτοβουλία Διαφήμισης Δικτύου: http://www.networkadvertising.org/

 

10) Εγκατάσταση και Λειτουργία Εξοπλισμού Επεξεργασίας Δεδομένων Εικόνας

Medit θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών εικόνας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την πρόληψη πυρκαγιών, την πρόληψη του εγκλήματος κ.λπ. και έχει θεσπίσει ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας για την προστασία των πληροφοριών βίντεο. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικών εικόνων και, εάν είναι απαραίτητο προς όφελος της επείγουσας κατάστασης, ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Ωστόσο, εάν τα δεδομένα προσωπικής εικόνας καταστραφούν μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης ή εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για την απόρριψη του αιτήματος, Medit μπορεί να απορρίψει το αίτημα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες βίντεο.

 

11) Chief Privacy Officer & Υπεύθυνο Προσωπικό

Medit έχει ορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως Chief Privacy Officer και Personal Information Manager. Είναι υπεύθυνοι να ανταποκριθούν Medit ερωτήματα χρηστών σχετικά με προσωπικά στοιχεία και επίλυση τυχόν σχετικών παραπόνων.

Chief Privacy Officer
Όνομα: Inhaeng Cho
Συνεργασία: Ομάδα Στρατηγικής Πληροφοριών
Email: μυστικότητα@meditcom.kinsta.cloud

Εάν χρειάζεται να αναφέρετε ή να συμβουλευτείτε άλλες παραβιάσεις του απορρήτου, επικοινωνήστε με τους ακόλουθους οργανισμούς:

 

12) Υποχρέωση ειδοποίησης πριν από την τροποποίηση

Οι χρήστες θα ειδοποιούνται για οποιαδήποτε προσθήκη, διαγραφή ή/και τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου μέσω ειδοποίησης τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τροποποίηση. Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις για τροποποιήσεις που επηρεάζουν σημαντικά δικαιώματα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες ή στον σκοπό χρήσης αυτών των πληροφοριών, θα υποβάλλονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τροποποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συναίνεση των χρηστών μπορεί να ληφθεί για άλλη μια φορά εφόσον είναι απαραίτητο.

Μεταβείτε στην κορυφή